Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Tạ Chí Đại Trường
Nhà viết sử Tạ Chí Đại Trường quê gốc Bình Định, sinh ở Nha Trang, sang Mỹ từ năm 1994 và hiện sống tại Westminster, bang California.
Tạ Chí là họ và của thế thứ, Đại Trường là ghép của hai địa danh ở tỉnh Khánh Hoà, nơi ông ra đời: Đại Lãnh và Trường Giang (sông Cái)

Các tác phẩm đã xuất bản trong nước: Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802Thần, người và đất Việt vàNhững bài dã sử Việt.