Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Lori Nichols
Lori Nichols là tác giả viết lời kiêm minh họa nổi tiếng. Xem thêm về cô tại: lorinichols.com Giải Alabama Author của Hiệp hội Thư viện Alabama năm 2015 Giải Mitton của Hiệp hội Thư viện Michigan năm 2016 Giải Best Children's Books 2014 cho cuốn MAPLE do Amazon bình chọn Giải Best Children’s Science Picture Book Giverny năm 2014 cho cuốn Maple Giải Best Children’s Books of the Year do Children’s Book Committee trao năm 2015 cho các cuốn Maple và Maple&Willow together.