Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Thomas Baas
Thomas Baas là họa sĩ minh họa và họa sĩ áp phích, tốt nghiệp trường Nghệ thuật Trang trí Strasbourg, hiện làm việc cho nhiều tạp chí như Lafayette Gourmet, Pomme d’Api, Belles Histoires và các nhà xuất bản uy tín: Actes Sud Jeunesse, Nathan, Glénat Jeunesse.