Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Nguyễn Thiệu Lâu
Nguyễn Thiệu Lâu (1916-1967) sinh tại làng Mọc Hạ Đình, tổng Khương Đình, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay là phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội). Sau khi thi đậu tú tài toàn phần Pháp năm 1935, ông sang Paris học tại Đại học Sorbonne từ 1936 tới 1939. Do chiến tranh, ông bỏ dở việc học về nước, được bổ làm giáo sư trường Khải Định (Huế), hợp tác với trường Viễn Đông Bác cổ và báo Thanh Nghị. Sau vài năm tham gia trong chính quyền kháng chiến, ông vào Nam và dành phần lớn thời gian cho công việc nghiên cứu, giảng dạy ở các trường Đại học Luật khoa Sài Gòn, Đại học Văn khoa Sài Gòn, Đài phát thanh Quốc gia miền Nam,.. Nguyễn Thiệu Lâu được đánh giá là một học giả tài năng với những khảo cứu lịch sử nghiêm túc, cẩn trọng và giàu tinh thần khoa học.