Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Michiel Maandag
Michiel Maandag là một chuyên gia tư vấn thương hiệu quốc tế, ông cũng là người giảng dạy và là một tác giả về thương hiệu. Ông đồng sáng lập Trung tâm Tư vấn Thương hiệu Monday; dựa trên kinh nghiệm làm việc với những thương hiệu toàn cầu và marketing quốc tế, Michiel đã sáng tạo những phương pháp độc đáo và hiệu quả cao giúp tạo ra những thương hiệu đầy thuyết phục.