Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Michel Cand
Sinh trưởng và làm việc tại Paris, Michel Cand đã xuất bản bốn ấn phẩm thơ, gồm bộ ba Bệnh vẩy nến nơi vĩnh hằng (2011, nhà xuất bản Rafael de Surtis), Nội vũ trụ luận (2008, cùng nhà xuất bản), và ba tập Sách nghệ thuật cùng với những nghệ sĩ khác. Bệnh vẩy nến nơi vĩnh hằng cũng đã được xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha. Michel Cand có nhiều bài viết trong các tạp chí văn nghệ và hợp tuyển tại Pháp và Mexico, nơi ông đã từng là khách mời tại các liên hoan thi ca. Ngoài ra, ông còn là nghệ sĩ điêu khắc và tác giả của Hãy nhanh lên người đục tượng đá! (2012, nhà xuất bản Rafael de Surtis) là một cuộc hòa trộn hiếm có của các thể loại thơ, lý luận nghệ thuật, tự sự, tiểu thuyết... trên chủ đề nghệ thuật điêu khắc.