Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Mickaël Launay
Mickaël Launay tốt nghiệp trường École Normale Supérieure; ông bảo vệ luận án tiến sĩ vào năm 2012, chuyên ngành xác suất toán học, tại Đại học Aix-Marseille. Ông là chuyên gia phổ biến kiến thức toán học; các chương trình trực tuyến của Mickaël Launay thu hút hàng triệu lượt xem.