Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Erik Orsenna
Sinh năm 1947, Érik Orsenna là chính trị gia, tiểu thuyết gia và thành viên viện Hàn lâm Pháp. Sau khi học về triết học, khoa học chính trị và kinh tế, ông trở thành giảng viên kiêm nhà nghiên cứu rồi tiến sĩ về tài chính quốc tế và kinh tế phát triển. Năm 1981, ông làm việc tại bộ Hợp tác. Là cố vấn văn hóa cho Điện Élysée từ năm 1983 đến 1984, ông là trợ lý của Bộ trưởng trong các vấn đề liên quan đến châu Phi tại bộ Ngoại giao cho tới đầu những năm 1990. Năm 2000, ông được bổ nhiệm làm cố vấn Nhà nước. Ông hiện là thành viên của Hội đồng cấp cao của Cộng đồng Pháp ngữ. Song song với sự nghiệp chính trị, ông viết rất nhiều sách trong đó tiểu thuyết L’Exposition coloniale (tạm dịch Triển lãm thuộc địa) giành được Giải Goncourt năm 1988. Trước Địa chính trị của loài muỗi, ông đã viết ba cuốn sách khác cung cấp một cái nhìn sơ lược về toàn cầu hóa, đó là: Voyage aux pays du coton (Du hành đến xứ sở của bông vải), L’Avenir de l’eau (Tương lai của nước), Sur la route du papier (Trên hành trình của giấy). Isabelle de Saint Aubin còn là bác sĩ tim mạch.