Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố
Nguyễn Văn Tố (1889-1947), hiệu Ứng Hòe, là học giả uyên bác đầu thế kỷ XX. Thông thạo cả Hán văn và Pháp văn, Nguyễn Văn Tố vào làm ở Trường Viễn Đông Bác cổ, chuyên nghiên cứu văn hóa, văn học, lịch sử Việt Nam. Trước năm 1945, ông làm hội viên rồi hội trưởng Hội Trí Tri(1934-1946), hội trưởng Hội Truyền bá quốc ngữ (1938-1945), là tác giả đắc lực cho các báo Nam Phong, Tri Tân, Thanh Nghị,... Được liệt vào một trong “tứ kiệt” Quỳnh - Vĩnh - Tố - Tốn, ông có vai trò quan trọng trong các hoạt động nghiên cứu và truyền bá văn hóa đầu thế kỷ XX. Sau 1945, ông làm Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội, Quốc vụ khanh, Chủ tịch Quốc hội khóa I nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Là nhà báo, nhà khoa học, trên hết Nguyễn Văn Tố là một nhà yêu nước, suốt đời cống hiến cho mục tiêu độc lập dân tộc. Nhiều tài liệu cho biết ông bị thực dân Pháp bắt và giết hại năm 1947.