Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Thạch Lam

Thạch Lam (19101942) tên thật là Nguyễn Tường Lân, sinh tại Cẩm Giàng, Hải Dương nhưng nguyên quán ở làng 

Cẩm Phô, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam). Ông là nhà văn nổi tiếng thuộc nhóm Tự Lực 

văn đoàn và cũng là em ruột của hai nhà văn khác trong nhóm: Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam) và Hoàng Đạo 

(Nguyễn Tường Long).