Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Khaled Hosseini
Khaled Hosseini, sinh năm 1965 tại Kabul, Afghanistan, hiện sống tại Mỹ. Những hồi ức tuổi thơ, kho tàng thơ ca Afganistan cùng mối liên hệ với những người Afgan thuộc chủng tộc Hazara đã gợi cảm hứng cho ông viết nên cuốn tiểu thuyết đầu tay xuất sắc Người đua diều.