Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Lê Hồng Lâm
Sinh ngày 11/6/1977. Tốt nghiệp khoa Báo chí, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đã có năm năm làm phóng viên, biên tập viên Văn nghệ của Tuần báo Sinh viên Việt Nam và mười hai năm làm thư ký tòa soạn của tạp chí Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông. Hiện là nhà báo tự do. Tác phẩm đã in: - Xem chữ đọc hình (Phỏng vấn & bình luận điện ảnh) (2005) - Chơi cùng cấu trúc (Phê bình điện ảnh - chủ biên) (2009) - Cánh chim trong gió (Tản mạn về điện ảnh) (2016) - Sự lưỡng nan của tình thế làm người (Phê bình và tiểu luận điện ảnh) (2018) - 101 bộ phim Việt Nam hay nhất (Tuyển chọn và phê bình điện ảnh) (2018)