Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Nick Davies
Nick Davies sinh năm 1953 tại Anh. Ông lấy bằng cử nhân Triết học, Chính trị và Kinh tế của trường đại học Oxford năm 1974 và bắt đầu nghiệp báo năm 1976 với tư cách là phóng viên tập sự cho tập đoàn The Mirror. Sau đó, ông lần lượt làm việc cho Sunday People, The Evening Standard, The Guardian, The Observer, London Daily News, chương trình World In Action. Kể từ năm 1989, Davies trở thành phóng viên tự do của The Guardian cho đến năm 2009. Nick Davies đã từng được nhận giải thưởng Nhà báo của năm, Phóng viên của năm và Biên tập viên của năm cho những phóng sự điều tra của ông về tội phạm, ma túy, nạn đói nghèo và các vấn đề xã hội khác.