Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Jigme Pema Nyinjadh
Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa Jigme Pema Nyinjadh đản sinh năm 1981 trong dòng tộc của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII, bậc lãnh đạo tối thượng của Truyền thừa Phật giáo Đại thừa - Kim Cương Thừa Drukpa. Ngài được ấn chứng là hóa thân chuyển thế đời thứ chín của Thượng sư Tôn quý Khamtrul Rinpoche. Truyền thừa Khamtrul được hoằng truyền từ thế kỷ thứ 16 đến nay. nổi tiếng với sự chứng ngộ tâm linh và các công hạnh lợi tha của các đời hóa thân Khamtrul, được tôn kính là những hóa thân chân thực của Đức Liên Hoa Sinh.