Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Phạm Duy Khiêm
Phạm Duy Khiêm (1908-1974) là con trai của Phạm Duy Tốn, một trong những nhà văn viết truyện ngắn đầu tiên của Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ông là người Việt đầu tiên tốt nghiệp tú tài văn chương Pháp và cũng là người Việt đầu tiên thi đậu trường Cao đẳng Sư phạm phố Ulm. Từ năm 1935, ông trở về Việt Nam dạy tiếng Pháp, tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh tại trường Albert Sarraut, nơi ông nổi tiếng là người thầy cực kỳ nghiêm khắc. Sau hiệp định Genève năm 1954, ông nhận chức Bộ trưởng đặc nhiệm phủ thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa. Từ năm 1955 đến 1957, ông quay lại Paris với tư cách Đại sứ Việt Nam Cộng hòa. Là một người cô đơn trong tình cảm, thất vọng vì không có đóng góp chính trị cho đất nước, bị giới văn chương hờ hững, Phạm Duy Khiêm lâm vào tuyệt vọng và tự sát ngày 30 tháng Mười một năm 1974.