Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Phan Cẩm Thượng
Phan Cẩm Thượng sinh năm 1957, họa sỹ, nhà nghiên cứu nghệ thuật. Ông từng dạy học, viết báo và sách về văn hóa nghệ thuật. Bộ sách về Văn minh Việt Nam (Đời sống ngày thường của người Việt) do ông biên soạn gồm: - Văn minh vật chất của người Việt, 2011. - Tập tục đời người (Văn hóa tập tục của người nông dân Việt Nam thế kỷ 19-20), 2017. - Mày là kẻ nào?, 2020 (dự kiến xuất bản). - Thế kỷ 19 - Việt Nam, 2022 (dự kiến xuất bản).