Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Đỗ Anh Vũ
Đỗ Anh Vũ, sinh năm 1980. Tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ học, Đại học Khoa học Xã hội &Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện công tác tại Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (từ 2002 đến nay). Nguyên MC Chương trình Câu lạc bộ Thơ trên VTV1 (từ tháng 7/2009 đến tháng 2/2011). Các bút danh: Trầm Ngư, Lĩnh Tung Ma, Tạ Lũng Minh, Vũ Độ.