Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Ryoichi Mikitani
Ryoichi Mikitani (1929-2013): một trong những kinh tế gia hàng đầu Nhật Bản, từng nghiên cứu và làm việc tại Đại học Harvard, Stanford, Yale và Kobe. Ông đã có những đóng góp to lớn cho nước Nhật trong công trình Japanese Society for Monetary Economics (tạm dịch: Xã hội Nhật Bản phục vụ nền kinh tế tiền tệ).