Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Nhất Thanh
Đất lề quê thói là tác phẩm tiêu biểu nhất của Nhất Thanh, giới nghiên cứu lâu nay vẫn xem Đất lề quê thói như một cuốn “từ điển thu nhỏ” về phong tục Việt Nam. Phong tục của một dân tộc định hình nên quốc gia, dù là tiếp cận ở góc độ dân gian như những “lề thói” đã thành nếp sống thì chiều kích của những nội dung này cũng rất đa dạng.