Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Miryam Adatto
Sinh ra và lớn lên ở Colombia, Miryam Adatto tham dự Học viện nghệ thuật ở quê hương trước khi chuyển đến Hoa Kỳ. Trong 30 năm, cô đã dạy gốm sứ và nghệ thuật khác cho trẻ em ở khu vực South Florida. Dung nhan rực rỡ là sáng tạo thứ hai của dòng sách Coloring Book.