Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Nguyễn Du
Nguyễn Du (1766- 1820) tên chữ Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn liệp hộ, Nam Hải điếu đồ, là nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam. Ông là con Xuân Quận công Nguyễn nghiễm, nguyên quán ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Do tình hình đất nước biến động, nhà Lê sụp đổ, Tây Sơn lên nắm quyền, gia tộc Nguyễn Du cũng sa sút tiêu điều, đến năm 1802, ông ra làm quan với triều Nguyễn và thanh tiến rất nhanh, được cử làm chánh sứ đi sứ nhà Thanh năm 1813. Năm 1820, ông mất đúng lúc sắp sửa làm chánh sứ sang nhà Thanh lần thứ hai. Ngoài tác phẩm tiêu biểu là Đoạn trường tân thanh tức Truyện Kiều và Văn tế thập loại chúng sinh viết bằng quốc âm, ông còn sáng tác nhiều bài thơ chữ Hán, được tập hợp vào 3 tập: Thanh Hiên thi tập, Nam Trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục.