Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Isabelle Filliozat
Isabelle Filliozat là nhà tâm lý học, nhà giáo dục trị liệu tâm lý, giám đốc Trường Trí tuệ Quan hệ và Cảm xúc, cũng như tác giả của nhiều cuốn sách tâm lý trẻ em. Anouk Dubois là nhà tâm thần học, chuyên gia đào tạo lứa tuổi thiếu nhi, chuyên gia huấn luyện được chứng thực cho chương trình “Phụ huynh có trách nhiệm” và là họa sĩ minh họa.