Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Kobayashi Saburo
Kobayashi Saburo sinh năm 1945 tại Tokyo. Năm 1968, tốt nghiệp Khoa Lý, Đại học Waseda, Nhật Bản. Năm 1970, hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Berkeley ở California, Mỹ. Năm 1971, bắt đầu làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Honda, tiền thân của Công ty Nghiên cứu Kỹ thuật Honda sau này. Năm 1987, hoàn thành việc thương mại hóa sản phẩm túi khí. Năm 2000, trở thành Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh của Honda Motor Co. Ltd. Sau khi nghỉ hưu tại Honda, năm 2006, ông trở thành giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Nghiên cứu Chiến lược Kinh doanh Thế giới, Đại học Hitotsubashi. Năm 2010, ông là giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Chiến lược Kinh doanh, Đại học Chuo.