Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Yong Kim
Yong Kim Từng là nghệ sĩ hài có tiếng Hàn Quốc những năm 80 và 90. Đam mê viết văn, sau khi giải nghệ ông đã chuyên tâm tìm tòi tư liệu và viết nên cuốn tiểu thuyết đầu tay, Nhật ký nước mắt.