Thông báo | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)

Nhã Nam xin thông báo lịch nghỉ lễ kỷ niệm ngày Quốc Khánh:  từ 12h ngày 31/08/2019 đến hết

ngày 02/09/2019. Mọi đơn hàng, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về việc chuyển khoản và các vấn

đề liên quan phát sinh  trong thời gian này sẽ được Nhã Nam chăm sóc  và  tiếp tục xử lý từ thứ ba ngày

03/09/2019.