Thông báo | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)

Nhã Nam xin thông báo lịch nghỉ lễ kỷ niệm ngày Quốc Khánh:  từ 12h ngày 01/09/2018 đến hết

ngày 03/09/2018. Mọi đơn hàng, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về việc chuyển khoản và các vấn

đề liên quan phát sinh sau 12h ngày 01/09/2018 đến hết ngày 03/09/2018 sẽ được Nhã Nam chăm sóc và  tiếp tục xử lý từ thứ ba ngày 04/09/2018.